انواع ترموستات و ترمیستور الکترونیکی

ترموستات الکترونیکی پژو 405

ترموستات الکترونیکی پژو 405 مدل ساندن

ترمیستور 206

THERMISTOR RD

THERMISTOR 206

TERMISTOR 405 SANDEN

THERMISTOR 405