سیستم تهویه و قطعات منفصله

مجموعه محفظه بخاری

کد محصول : 30030001

مجموعه محفظه کولری

کد محصول : 30030007

محفظه کامل بخاری ساندن

کد محصول : 35000235

محفظه کامل کولری ساندن

کد محصول : 35000234

محفظه کولر بخاری پژو 206

کد محصول : 35000244

شیر انبساط تیبا

کد محصول : 35000100

شیر انساط جک s3 , j4

کد محصول : 10040328

شیر انساط پژو 405

کد محصول : 35000238

شیر انبساط پراید مهره 19

کد محصول : 35000190

شیر انبساط پراید مهره 17

کد محصول : 35000189

شیر کمپرسور پژو 206 (داخلی و خارجی)

کد محصول : 35000046

سوییچ فشار جک s3, j4

کد محصول : 10040329

سوییچ فشار پژو 206

کد محصول : 35000236

فلنچ لوله آبگرم رادیاتور

کد محصول : 10060008

اهرم مسیر هوا پژو 206

کد محصول : 20020002

خار نگه دارنده کابل والافن

کد محصول : 35000035

خار نگه دارنده کابل ساندن

کد محصول : 35000036

چرخدنده مسیر هوا پژو 206

کد محصول : 20020018

چرخدنده مسیر هوا پانل روتاری R

کد محصول : 20020017

چرخدنده دما پانل روتاری L

کد محصول : 20020013

چرخدنده دما پژو 206

کد محصول : 20020012

چرخدنده هوا اسلایدی

کد محصول : 20020016

چرخدنده دما اسلایدی

کد محصول : 20020015

پیچ دوسر رزوه M6

کد محصول : 10040191

پیچ دوسر رزوه اواپراتور

کد محصول : 10040197

کابل کنترل کوتاه و بلند والافن

کد محصول : 35000111

کابل کنترل کوتاه و بلند تیبا

کد محصول : 35000081

کابل کنترل کوتاه و بلند ساندن

کد محصول : 35000055

کابل کنترل کوتاه و بلند مهرکام پارس

کد محصول : 35000092

کابل کنترل پنل 206 تیپ 2

کد محصول : 30020012

کابل کنترل کوتاه و بلند پنل 4 حالته

کد محصول : 35000116

اهرم توزیع پنل اسلایدی

کد محصول : 10020007

اهرم دما پنل اسلایدی

کد محصول : 10020008