مجموعه لوله کولری و شیلنگ خانواده پژو

پژو 206 ، 207 و رانا

شیلنگ فشار بالا TU5 (H18)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۱۰

شیلنگ فشار بالا TU5 نازک (H18-1)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۵۲

شیلنگ فشار پایین TU5 (H19)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۲۲

شیلنگ فشار پایین TU5 ضخیم (H19-1)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۵۳

کمپرسور به کندانسور کوتاه (H12)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۱۱

تیپ 2 و تیپ 5 دو سر فلنچ بیضی و بادامی

لوله درایر از کندانسور به درایر (P22)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۴۱

206 رانا، 207 مدل 84 تا 95 مشترک

کمپرسور به کندانسور کوتاه (H29)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۱۶

مشترک همه تیپ هامدل 80 تا 83

کمپرسور به کندانسور کوتاه (H11)

کد محصول : 35000051

مشترک همه تیپ ها مدل 82 تا 84

کمپرسور به کندانسور 206 (H91)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۰۳

شیلنگ کوتاه 206 و رانا و 207 کپسول‌دار

دوقلو پژو 206 (H22)

کد محصول : 30040056

تیپ 2 و 5 88 تا 94

دوقلو رانا (H59)

کد محصول : 30040106

دوقلو رانا (H59)

شیلنگ دوقلو سابکول مافلردار

کد محصول : 30040122

شیلنگ دوقلو 207سابکول مافلردار

کد محصول : 35000162

دوقلو پژو 206 خرچنگی (H22)

کد محصول : 30040056

تیپ 2

دوقلو رانا بهینه سابکول

کد محصول : 35000166

شیلنگ دوقلو 206 بهینه سابکول (H91)

کد محصول : 30040115

مدل 95

دوقلو رانا بهینه

کد محصول : 30040114

پژو 405 ، پارس و سمند

شیلنگ کمپرسور کوتاه فشار پایین (H14)

کد محصول : 30040004

شیلنگ کمپرسور بلند فشار بالا (H13)

کد محصول : 30040001

شیلنگ دوقلو پژو 405 (H24)

کد محصول : 30040083

پژو روآ , RD

کپسولدار آردی (H14) RD

کد محصول : 35000110

شیلنگ کمپرسور به کندانسور فشار بالا آردی (H32)

کد محصول : 30040015