مجموعه لوله کولری و شیلنگ L90 و ساندرو

شیلنگ کمپرسور به کندانسور (H46)

کد محصول : 30040045

مدل 90 به بالا مهره دار

شیلنگ رابط ال90 (H47)

کد محصول : 35000047

شیلنگ کپسولدار مدل 90به بالا (H48)

کد محصول : 30040051

لوله مایع بلند ال 90 (H49)

کد محصول : 30040046

لوله مایع ال 90 قدیم (H39)

کد محصول : 30040145

شیلنگ فشار پایین ال90 قدیم (H38)

کد محصول : 30040148

شیلنگ لوله مایع (H78)

کد محصول : 30040147

ساندرو و ال 90 اتومات

لوله مایع ساندرو (H79)

کد محصول : 30040146